Toprak Koruma Projesi

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Toprak Koruma Projesi

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve kanuna bağlı olarak 15.12.2005 tarih ve 26024 sayı ile yayımlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği ’nin 12. Maddesi gereğince, kentsel yerleşim amaçlı imar planı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince zorunlu olan “Toprak Koruma Projeleri” ile ilgili proje hazırlama konusunda Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi’nden eğitimlerini almış olan uzman Ziraat Mühendislerinden oluşan kadromuzla “Toprak Koruma Projeleri” hazırlamaktayız.