Peyzaj Onarım Planı

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Peyzaj Onarım Planı

Ülkemizinde taraf olduğu, 27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ’nde peyzaj “insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan” olarak tanımlanmıştır. Yine aynı sözleşmede, Peyzajın kültürel, ekolojik, çevreyle ilgili ve sosyal alanlarda, önemli bir kamu yararı rolü olduğunu, ekonomik faaliyetler için elverişli ve korunması, yönetimi ve planlamasının iş imkanı yaratılmasına katkı sağlayabilecek bir kaynak oluşturduğu belirtilmiştir.

Söz konusu faaliyetler kapsamında, projenin özellikle inşaat aşamalarının mevcut doğal peyzaj ögeleri üzerinde oluşturduğu ya da oluşturması muhtemel olumsuz etkilerinin önlenmesi yada en aza indirilmesi adına Peyzaj Onarım Planı önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Peyzaj Onarım Planları, enerji faaliyetlerinin (RES, HES) özellikle inşaat aşamasında, bozulan alanların rehabilitasyonu ve rekreasyonu ile faaliyet alanının doğal peyzaj görünümüne en yakın peyzaj düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Peyzaj Onarım Planları kapsamında yapılan incelemeleri sonucunda;

-Faaliyet alanı ve yakın çevresinde, faaliyetten dolayı etkilenecek ve peyzaj değeri yüksek alanları belirlemek,

-İnşaat dönemi ve sonrasında işletme dönemi aşamasında zarar gören alanların minimum etki ile eski haline en yakın duruma getirmek,

-Bu kapsamda alınması gereken önlem ve eylemler ile koruma-onarım tekniklerinin belirlenmesini sağlamaktır.