Ekosistem Değerlendirme Raporu

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Ekosistem Değerlendirme Raporu

Ekosistem Değerlendirme Raporları AB Ülkelerinde 1975 yıllarından bu yana hazırlanmaktadır. Amacı diretiflerle (Enviromental Impact Assessmet 85/337/EEC, Natura 2000; Habitats 92/43/EEC ve Wild Birds 79/409/ECC”) belirlenmiş, alanlar üzerine yapılması düşünülen faaliyetler öncesi proje alanında yapılacak ekolojik incelemeler ile inşaat süresince doğaya verilebilecek zararların minimize edilebilmesi için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

Ülkemizde henüz kısıtlı alanlarda (HES’ler, Sulak Alanlar, Milli Parklar gibi Korunma alanlarında veya yakınında yapılan çevresel etkileri büyük projelerde), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal ve Uluslararası Finans Kurumları tarafından istenmektedir. Kurumlar Ekosistem Değerlendirme Raporlarını kendi belirledikleri formatlarda isteyebilmektedir.

Zaman içinde biyolojik çeşitliliği korumak ve desteklemek için birçok görüş ortaya atılmıştır. Bunlar arasında, manevi ve kültürel değerler veya insan dışındaki türlerin ve ekosistemlerin yaradılışlarından gelen “hakları” gibi ahlaki kavramlar da bulunur. Bölgemizde bu konularda artan bilinç sebebi ile ilerleyen dönemlerde Ekosistem Değerlendirme Raporlarının daha geniş alanlara yayılması beklenmektedir.

enpark, Ekosistem Değerlendirme Raporlarını, 25.10.2014 tarih ve 29186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’sinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve AB Normlarını uyumlaştırarak hazırlayabilmektedir. Ayrıca, raporun hazırlanması ile belirlenen usul ve esasların uygulama aşmalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.